Giới thiệu về công ty Fidutech

Fidutech tên đầy đủ là công ty công nghệ giáo dục Fidutech.

1. Ý nghĩa tên gọi

  • Fi: Finest – Tốt nhất
  • Du: Education – giáo dục
  • Tech: Technology – công nghệ

=> Sử dụng công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm giáo dục tốt nhất

2. Hình thành và phát triển

Được nhen nhóm, hình thành vào thời điểm 05/2015. Thời điểm này, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh trong các mặt của đời sống.  Nhận thức rằng: giáo dục là nguồn gốc cho sự hùng cường của  đất nước. Vì thế nhóm sáng lập quyết tâm làm những sản phảm giáo dục. Và tech12h.com là một trong những sản phẩm đầu tiên. Theo thời gian, công ty đã có thêm nhiều sản phẩm khác. Tất cả các sản phẩm đều thuộc lĩnh vực giáo dục. Cốt lỗi luôn tập trung vào 3 yếu tố: Công Nghệ + Giáo dục + sự linh hoạt

3. Kế hoạch và định hướng tương lai

Thời điểm 2021 – 2022, công ty đã có những quyết sách quan trọng. Do đó, đã tạo được tiền đề cho những bước phát triển nhảy vọt. Chúng tôi quan niệm rằng: Phải đi nhanh, phải chạy thật nhanh để đưa sản phẩm, tiện ích vào học tập. Càng nhanh ngày nào thì càng giúp ích nhiều cho các em học sinh, thầy cô, bố mẹ. Mục tiêu trong vòng 3 năm tới. Đến năm 2025, công ty sẽ trở thành 1 tập đoàn giáo dục theo hướng tiện ích, hiện đại và đóng góp lớn và sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

4. Khẩu hiệu – slogan công ty

=> Yêu nước – quyết tâm – kỷ luật

  • Yêu nước: Làm bất cứ thứ gì. Yêu nước phải đặt lên hàng đầu. Yêu nước không phải là cái gì to tát. Yêu nước là mong muốn những điều tốt đẹp nhất, nhân văn nhất đến với người thân, mọi người, đến với xã hội, quê hương, đất nước
  • Quyết tâm: Làm cái gì cũng phải quyết tâm. Có quyết tâm mới làm được những cái khó. Còn không chỉ xuất hiện trong suy nghĩ rồi vụt qua. Hoặc nay làm rồi mai bỏ. Rồi làm không đến nơi đến chốn
  • Kỷ luật: Bản chất của con người là ai cũng có tính lười nhác, nuông chiều bản thân. Nếu không có kỷ luật. Nay tặc lưỡi 1 chút, mai tặc lưỡi chút nữa. Dần dần các thói quen xấu, sự chây ì trong con người lớn lên. Do đó, cần có kỷ luật. Làm gì cũng cần phải có kỷ luật